Marble & Trust is gespecialiseerd in subsidies op het gebied van personeel en onderwijs. Wij beschikken over medewerkers met expertise op het terrein van subsidies, fiscale zaken, onderwijsstructuren in het beroepsonderwijs en de administratieve verantwoording van projecten.

Marble & Trust is in staat de volgende kernactiviteiten uit te voeren:

Projectmanagement
Gesubsidieerde trajecten vergen vaak een andere benadering. Kennis van de regelgeving, de procedures en van de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de verlening en verstrekking van de subsidie is onontbeerlijk. De ondersteunende systemen die wij hierbij kunnen inzetten zijn gericht op het bewaken van de voortgang van het project en het beheer van de op het project betrekking hebbende documenten, notities, formulieren en andere vormen van communicatie. Deze systemen werken via internet en kunnen buiten de organisatie worden beheerd en gehost.

Projectadministratie
Ook de administratie van gesubsidieerde projecten stelt eisen die soms niet passen in de bestaande administratie van de aanvraag. In dit geval kunnen wij de inrichting van de administratieve organisatie, het voeren van de projectadministratie en het begeleiden van de eventuele controles voor de aanvrager verzorgen.
Als ondersteunende systemen kunnen wij systemen inzetten voor het voeren van de financiƫle projectadministratie en de urenverantwoording, voor het beschrijven en weergeven van processen en voor de deelnemersadministratie.

Subsidiebeheer
Deze activiteit omvat de inzet van een of meer externe personen voor de ondersteuning bij het voorbereiden van het project, het verzorgen van de aanvraag, de inrichting van de beheersstructuur, het uitvoeren van de rapportages en het opstellen van procedures gericht op het verkrijgen en verantwoorden van de subsidie.

Onderwijsstructuren
M&T zet voor organisaties onderwijsstructuren op voor het beroepsonderwijs. Dit onderwijs sluit aan op de visie en de strategie van die organisatie. Wij ondersteunen de organisatie bij het kiezen van de juiste combinatie van onderwijsvormen. Daarbij zoeken wij ook naar de mogelijkheden van financiering door middel van subsidies of fiscale maatregelen.

Communicatie en evaluatie
Communicatie naar alle betrokkenen in een project is essentieel. Projecten mislukken meestal doordat de communicatie, vooral de informele communicatie, niet goed gestructureerd en inzichtelijk is. Wij hechten aan dit aspect buitengewoon veel belang. De bij projectmanagement genoemde systemen ondersteunen dit aspect. Marble & Trust werkt hiervoor samen met een communicatiebureau. Wij kunnen door de inzet van ons contentmanagement systeem snel een website voor het project opzetten.